PHUỘC NHÚNG Ô TÔ USUZU HI - LANDER ( TORSION BAR) 2015 -2011