PHUỘC NHÚNG Ô TÔ ISUZU HI - LANDER ( TOSION BAR) 2005 - 2011